ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти

НОВИНИPhoto
Проект на Търговско индустриална камара – Бургас е финалист в ежегодния конкурс RegioStars 2017

Проектът на Търговско индустриална камара – Бургас “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РАЙОН“  е един от финалистите за наградите RegioStars за 2017 г., ежегоден конкурс за най-вдъхновяващите и новаторски регионални проекти в Европа, подпомогнат от фондовете на политиката на сближаване на ЕС.  Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ (CCI No: 2007CB16IPO008) от Търговско индустриална камара – Бургас, в качеството й на водеща организация, в партньорство с Търговско промишлена палата – Къркларели, Турция. В рамките на изпълнението на проекта (2013-2014 г.) бяха извършени анализи на състоянието на пазара на труда и ролята на жените в двата трансгранични района и се създадоха предпоставки за стимулиране на предприемачеството сред жените, както и за насърчаване на принципа на равенство между половете. Проектът на Търговско индустриална камера-Бургас е отличен в категория 3: „Овластяване на жените и активно участие“ . Церемонията по награждаването ще се състои в Брюксел във вторник, 10 октомври, 2017 по време на Европейската седмица на регионите и градовете.

За повече информация: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/