ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти

НОВИНИ


Работна среща по проекта и в гр. Бургас – 20-21 май, 2014

В периода 20-21.05.2014 г. се проведе втората работна среща по проекта в гр. Бургас. Над 50 жени от двата региона взеха участие в мероприятието. В програмата му бяха залегнали презентации и дискусии по различни теми, свързани с равенствтото между половете на европейско и национално ниво в двете партниращи си държави, а именно: „Изследване на европейската политика в областта на равенствтото между половете и борбата с дискриминацията“ и „Анализ на ролята на жените в икономическия живот и предприемачеството в България и Бургаски регион. Инструменти за стартиране на малък бизнес“, „Жените в съвременното научно пространство-проблеми и перспективи“, „Създаване и развитие на Общинско социално предприятие за традиционни занаяти "Морски знаци", Община Бургас“. Беше посетен и търговски обект на социалното предприятие „Морски знаци”.
Photo   Photo   Photo   Photo