ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти

НОВИНИ


Подготвя се работна среща по проекта в Бургас

Търговско индустриална камара – Бургас подготвя заключително мероприятие по изпълнявания от нея като Водеща организация проект “Повишаване значението на равенството между половете в Българо-турския пограничен район“. Работната среща ще се проведе на 20-21 май 2014 г. в гр. Бургас с участието на представители на целевата група от двата погранични региона. На срещата ще бъдат представени изготвените в рамките на проекта материали, ще се отчетат изпълнените дейности и ще се даде възможност на жените - представителки на бизнес средите и администрацията, академичната общност, безработни жени и др. да обсъдят предизвикателствата пред тях, тяхното професионално развитие и възможност за управление на собствен бизнес.