ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти

НОВИНИ


Публикуване на Проучване и Анализи, изготвени в рамките на проекта

Предстои издаването на материалите, изготвени при изпълнението на дейности 2, 3 и 4 по проекта, а именно: Материалите са изготвени от експерти, избрани от двете партньорски организациии чрез проведени тръжни процедури при условията на PRAG.