ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти

НОВИНИ


Работна среща по проекта в Къркларели - 15-16 април, 2014

На 15 и 16 април, 2014 г. в гр. Къркларели, Турция се проведе Работна среща по проекта на тема „Европейската политика в областта на равенството на половете и предприемачеството”. В срещата участваха над 50 жени от пограничните региони на Бургас и Къркларели. По време на срещата беше представен опита на Турция в осигуряване на правата на жените в икономическия и социалния живот на страната през призмата на Европейската политика в тази област. В рамките на програмата на работната среща бяха посетени две фирми в гр. Къркларели, където участниците се запознаха с участието на жени в управлението на частен бизнес, както и с възможностите за осигуряване на заетост за жените от региона.
Photo   Photo   Photo