ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти

НОВИНИ


Проведен втори обучителен модул по предприемачески и други умения

На 5 и 6 март, 2014 г. в гр. Бургас се проведе вторият модул от обучението за предприемачески и други умения в рамките на проекта. Участие отново взеха жени - представители на бизнеса, науката, местните власти и безработни от двата региона. Обучението включваше презентации на теми като: лидерство и предприемачество в 21 век, нематериални активи и иновации като основа за предприемачеството, ефективни техники за общуване. Мероприятието бе открито от г-жа Видка Вълчева, Зам. Председател на ТИК – Бургас. На събитието присъстваха зам. областният управител г-н Евгени Врабчев, зам. кметът на Община Бургас г-н Красимир Стойчев, както и Генералният консул на Р Турция в Бургас г-н Ниязи Аврен Акйол.
Photo   Photo   Photo  

Photo   Photo   Photo