ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти

НОВИНИ


Обучение за предприемачески и други умения – първи модул

През периода 20-21.02.2014 г. в гр. Kъркларели, Турция се проведе първият модул от обучението за предприемачески и други умения, организиран в рамките на изпълнение на проекта. В обучението участие взеха над 30 предтставителки на бизнеса, местните власти, неправителствения сектор и безработни лица от регионите на Бургас и Къркларели. В обучението бяха застъпени теми като комуникационни умения, управление на времето, делегиране на задачи, предприемачество и др.
Photo   Photo   Photo   Photo  

Photo