ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти

НОВИНИ


Срещи на екипа за управление на проекта

На 24.09.2013 г. и 29.10.2013 г. в гр. Къркларели, Турция се проведоха срещи на членовете екипа за управление на проекта, както и с представители на двете партньорски организации. Страните отчетоха извършеното до момента и напредъка в проектните дейности. Бе обсъден и напредъкът по изпълнение на плана за провеждане на тръжни процедури.
Photo   Photo   Photo   Photo