ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти

НОВИНИ


Първа среща на екипа за управление на проекта

На 29.08.2013 г. в гр. Бургас се проведе първата работна среща на екипа за управление на проекта. На нея бяха обсъдени различни въпроси по изпълнението на конкретните дейности и се набелязаха първите стъпки.
Photo   Photo   Photo