ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти
КОНТАКТИПовече информация за проекта и напредъка в изпълнението на дейностите можете да получите по телефон, мейл или на място в офисите на двете партньорски организации:


Търговско индустриална камара - Бургас

Адрес: 8000 Бургас, ул."Ап. Карамитев" № 3, п.к. 391
Тел.: + 359 56 840 850, + 359 56 840 889, факс: + 359 56 840 823
E-mail: cci-bs@bu.bia-bg.com
Website: www.cci-bourgas.org


Търговско промишлена палата – Къркларели

Адрес: Karakas q., 8, Karakas Str., Kirklareli
Тел.: + 90 288 212 43 25, факс: + 90 288 212 11 09
E-mail: ktso@ttmail.com
Website: www.kirklarelitso.org