ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТАПроектът стартира с подписването на Договор № РД-02-29-309/29.07.2013 и ще се изпълнява в рамките на дванадесет месеца. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени, включват: