ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти

ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН” /EQUITY/Водеща организация
Търговско индустриална камара – Бургас
Партньор
Търговско промишлена палата – Къркларели

Photo